هاورث تامپکینز برای بازسازی خانه بازی به لیورپول بازگشت

مجله معماران
هاورث تامپکینز برای بازسازی خانه بازی به لیورپول بازگشت

هاورث تامپکینز، برنده جایزه استرلینگ، پروژه فرهنگی ارزشمند دیگری را در لیورپول به اجرا گذاشته است: بازسازی تئاتر 156 ساله Playhouse شهر.پست هاورث تامپکینز برای بازسازی خانه بازی به لیورپول بازگشت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع