ویلیام متیوز با پیروزی در تله کابین پراگ هت تریک کرد


مجله معماران
ویلیام متیوز با پیروزی در تله کابین پراگ هت تریک کرد

ویلیام متیوز آسوشیتز مستقر در لندن، امسال سومین مسابقه بزرگ خود را در جمهوری چک برنده شد – این بار برای تله کابین جدید در پراگ.

The post ویلیام متیوز با پیروزی در تله‌کابین پراگ هت تریک کرد اولین بار در مجله The Architects’s Journal
ریچارد ویتمنبع