پادشاه چارلز، پادشاه با علاقه شدید به معماری، جانشین ملکه می شود


مجله معماران
پادشاه چارلز، پادشاه با علاقه شدید به معماری، جانشین ملکه می شود

شاه چارلز جانشین ملکه الیزابت دوم شد که در سن 96 سالگی درگذشت و نقشی را که تقریباً تمام زندگی خود را برای آن آماده می کرد برعهده گرفت.

The post پادشاه چارلز، پادشاه با علاقه شدید به معماری، جانشین ملکه شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع