پارک کامیون کولبرن، ریچموندشایر


مجله معماران
پارک کامیون کولبرن، ریچموندشایر

شورای منطقه ریچموندشایر به دنبال یک تیم طراحی برای توسعه مجدد یک پارک کامیونی با کاربری مختلط است. [Deadline: 13 October 2022]

The post Colburn Lorry Park, Richmondshire first on The Architects’ Journal ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع