پارک کانتری نقاط سفید

The post Whitespots Country Park اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
پارک کانتری نقاط سفید

شورای شهر آردز و نورث داون (ANDBC) به دنبال یک تیم طراحی برای یک پارک منطقه ای جدید 21.5 میلیون پوندی در نزدیکی نیوتاوناردز، ایرلند شمالی است. [Deadline: 6 October 2022]