پارک DN3C، کنستانسا


مجله معماران
پارک DN3C، کنستانسا

Order of Architects رومانیایی یک مسابقه آزاد تک مرحله ای برای پارک شهری جدید 367000 متر مربعی در کنستانسا اعلام کرده است. [Deadline: 10 October 2022]

پست DN3C Park, Constanța اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع