پارک DN3C، کنستانسا

پست DN3C Park, Constanța اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
پارک DN3C، کنستانسا

Order of Architects رومانیایی یک مسابقه آزاد تک مرحله ای برای پارک شهری جدید 367000 متر مربعی در کنستانسا اعلام کرده است. [Deadline: 10 October 2022]