پانتر هادسپیت طرح های دفتر 11 طبقه Southwark را دوباره ارسال می کند


مجله معماران
پانتر هادسپیت طرح های دفتر 11 طبقه Southwark را دوباره ارسال می کند

معماران پانتر هادسپیت طرح‌هایی را برای یک بلوک اداری 11 طبقه در 74-84 لانگ لین در ساوت‌وارک، جنوب لندن ارسال کرده است.

The post Panter Hudspith طرح های خود را برای دفتر 11 طبقه Southwark ارسال کرد first on The Architects’ Journal
مایل بودنمنبع