پردیس هارو، دانشگاه وست مینستر

مجله معماران
پردیس هارو، دانشگاه وست مینستر

دانشگاه وست مینستر در حال استخدام یک تیم طراحی برای ارتقای جاه طلبانه پردیس هارو خود در پارک نورث ویک است. [Deadline: 13 March 2023]

پست پردیس هارو، دانشگاه وست مینستر اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع