پردیس 500 میلیون پوندی دانشگاه بریستول FCBS راه اندازی می شود

پست پردیس 500 میلیون پوندی دانشگاه بریستول FCBS آغاز به کار کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
کیت هرنمنبع

مجله معماران
پردیس 500 میلیون پوندی دانشگاه بریستول FCBS راه اندازی می شود

پس از ایجاد تغییرات در طراحی، قرار است کار بر روی پردیس Feilden Clegg Bradley Studios (FCBS) برای دانشگاه بریستول آغاز شود.تحریریه اخبار معماری آریانا