پروژه های پرتو 2023، ایالات متحده آمریکا


مجله معماران
پروژه های پرتو 2023، ایالات متحده آمریکا

موسسه خیریه جوانان Beam Center مستقر در بروکلین مسابقه بین المللی سالانه خود را برای آثار هنری در مقیاس بزرگ دوباره راه اندازی کرده است. [Deadline: 12 September 2022]

The post پروژه های پرتو 2023، ایالات متحده آمریکا اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع