چارچوب ForHousing، سالفورد

پست چارچوب ForHousing، سالفورد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
چارچوب ForHousing، سالفورد

ForHousing چارچوب خدمات مشاوره ساخت و ساز جدید 280 میلیون پوندی را برای منچستر بزرگ اعلام کرده است [Deadline: 9 November 2022]تحریریه اخبار معماری آریانا