چیپرفیلد نام های بزرگ را شکست داد و برنده مسابقه موزه باستان شناسی آتن شد


مجله معماران
چیپرفیلد نام های بزرگ را شکست داد و برنده مسابقه موزه باستان شناسی آتن شد

معماران دیوید چیپرفیلد برنده یک مسابقه بین المللی برای طراحی موزه ملی باستان شناسی جدید یونان در آتن شده است

The post چیپرفیلد نام های بزرگ را شکست داد و برنده مسابقه موزه باستان شناسی آتن شد appeared first on The Architects’ Journal
مرلین فولچرمنبع