کتابخانه نونیتون «مملو از نور» گیبرد با تخریب مواجه است


مجله معماران
کتابخانه نونیتون «مملو از نور» گیبرد با تخریب مواجه است

حافظان محیط زیست در حال مبارزه با طرح های “بیهوده” برای تخریب کتابخانه معمار مدرنیست فردریک گیبرد در دهه 1960 در شهر بازار Warwickshire در Nuneaton هستند.

The post کتابخانه نونیتون پر نور گیبرد در معرض تخریب قرار گرفت appeared first on The Architects’ Journal
الا جسلمنبع