کیسه های استانتون ویلیامز پروژه علمی آب در کانادا

مجله معماران
کیسه های استانتون ویلیامز پروژه علمی آب در کانادا

معماران استنتون ویلیامز برنده جایزه استرلینگ برای طراحی فضای آزمایشگاهی جدید در توسعه عظیم آب کانادا در شرق لندن انتخاب شده است.پست پروژه علمی آب استنتون ویلیامز در کانادا اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع