گالری هنری Carmody Groarke در جدیدترین طرح‌ها برای پارک هیل کنار گذاشته شد

The post گالری هنری Carmody Groarke در آخرین طرح‌های پارک هیل کنار گذاشته شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
گرگ پارچمنبع

مجله معماران
گالری هنری Carmody Groarke در جدیدترین طرح‌ها برای پارک هیل کنار گذاشته شد

میخائیل ریچز طرح‌های تازه‌ای را برای بازسازی مستمر املاک پارک هیل شفیلد ارائه کرده است، گالری هنری مورد تایید Carmody Groarke را کنار می‌گذارد و پارکینگ خودرو را به‌طور بحث‌انگیز اضافه می‌کند.