گالری V&A گیلبرت


مجله معماران
گالری V&A گیلبرت

V&A در کنزینگتون جنوبی مسابقه‌ای را برای بازنگری در گالری‌های تاریخی خود که برای نگهداری مجموعه Rosalinde و Arthur Gilbert استفاده می‌شوند راه‌اندازی کرده است. [Deadline: 15 February 2023]

The post گالری های V&A Gilbert first on The Architects’ Journal ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع