یادبود 1 اکتبر لاس وگاس


مجله معماران
یادبود 1 اکتبر لاس وگاس

کلارک شهرستان نوادا در حال برگزاری مسابقه ای برای یادبودی جدید برای افرادی است که در تیراندازی لاس وگاس در سال 2017 جان باختند. [Deadline: 31 October 2022]

پست یادبود 1 اکتبر لاس وگاس اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع