یک آزمایشگاه تحقیقاتی که اکولوژی و ساخت و ساز را به هم متصل می کند

The post یک آزمایشگاه تحقیقاتی مرتبط با محیط زیست و ساخت و ساز اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
سیمون آلدوسمنبع

مجله معماران
یک آزمایشگاه تحقیقاتی که اکولوژی و ساخت و ساز را به هم متصل می کند

اندرو آیرز می گوید، با مرکز تحقیقات غذا و خاک خود در Arras در شمال فرانسه، Atelier Téqui Architectes پیشگام ساخت قاب چوبی پیش ساخته در مقیاس صنعتی است. عکاسی نیکلاس داسیلوا