20 میلیون پوند تغییر مقر RIBA Benedetti یک سال به تعویق افتاد

The post بازسازی 20 میلیون پوندی RIBA RIBA با یک سال تاخیر اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
20 میلیون پوند تغییر مقر RIBA Benedetti یک سال به تعویق افتاد

به گفته منابع، طرح برنده مسابقه معماران Benedetti برای “بازسازی جامع” 20 میلیون پوندی دفتر مرکزی RIBA در 66 Portland Place حداقل یک سال به تعویق افتاده است.تحریریه اخبار معماری آریانا