3DReid جایگزین Foster + Partners در Cotswold ‘دهکده خودرویی’ شد


مجله معماران
3DReid جایگزین Foster + Partners در Cotswold ‘دهکده خودرویی’ شد

3DReid طرح هایی را برای یک موزه خودرو و خانه های جدید در Chipping Norton ارائه کرده است که جایگزین طرح های قبلی Foster + Partners برای سایت شده است.

پست 3DReid جایگزین فاستر + شرکا در Cotswold ‘روستای خودرویی’ شد اولین بار در مجله The Architects’
مایل بودن



منبع