75 راه باگزبی، گرینویچ

مجله معماران
75 راه باگزبی، گرینویچ

بازوی توسعه شهرداری، GLA Land and Property به دنبال یک تیم نوآورانه به رهبری توسعه دهندگان برای توسعه 106 میلیون پوندی با کاربری مختلط در شبه جزیره گرینویچ است. [Deadline: 1 November 2022]پست 75 راه باگزبی، گرینویچ اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا