BDP از گردش مالی رکورد شکنی خبر می دهد


مجله معماران
BDP از گردش مالی رکورد شکنی خبر می دهد

BDP بالاترین گردش مالی خود را ثبت کرده است و در سال مالی گذشته بیش از 136 میلیون پوند درآمد داشته است

The post BDP از رکوردشکنی گردش مالی خبر داد first on The Architects’ Journal
ریچارد ویتمنبع