DSDHA برنده مسابقه مرکز آموزشی هنری مور 2.5 میلیون پوندی شد

بنیاد هنری مور DSDHA را به عنوان برنده مسابقه خود برای طراحی یک مرکز تفسیر 2.5 میلیون پوندی در دفتر مرکزی خود در پری گرین، هرتفوردشایر معرفی کرد.منبع