Ollier Smurthwaite برای طرح Passivhaus-on-Stilts Salford تاییدیه گرفت

مجله معماران
Ollier Smurthwaite برای طرح Passivhaus-on-Stilts Salford تاییدیه گرفت

شورای شهر سالفورد به طرح‌های معماران Ollier Smurthwaite برای طرح مسکن پایدار با هم‌زندگی روی پایه‌ها موافقت کرده است.The post Ollier Smurthwaite برای طرح Passivhaus-on-Stilts Salford تاییدیه گرفت اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
جینو اسپوکیامنبع