RIAS پس از آتش سوزی مرگبار هتل خواستار اجباری کردن آبپاش ها در تمام ساختمان های عمومی است

The post اجباری کردن آبپاش ها در تمام ساختمان های عمومی، RIAS درخواست می کند پس از آتش سوزی مرگبار هتل اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
کیت هرنمنبع مجله معماران
RIAS پس از آتش سوزی مرگبار هتل خواستار اجباری کردن آبپاش ها در تمام ساختمان های عمومی است

انجمن سلطنتی معماران اسکاتلند (RIAS) پس از تحقیق در مورد مرگ دو مرد در آتش سوزی در یک هتل اسکاتلند اعلام کرد که آبپاش باید در تمام ساختمان های عمومی اجباری شود.