RIBA هشدارهای خود را در مورد ساختمان های مدارس با وعده بودجه جدید تکرار می کند

مجله معماران
RIBA هشدارهای خود را در مورد ساختمان های مدارس با وعده بودجه جدید تکرار می کند

سایمون آلفورد، رئیس RIBA هشدارهای مکرر در مورد وضعیت ساختمان‌های مدارس انگلستان پس از اعلام بودجه دولت داده است.

The post هشدارهای RIBA در مورد ساختمان‌های مدارس با وعده بودجه جدید ظاهر شد اولین در مجله معماران
جینو اسپوکیامنبع

تحریریه اخبار معماری آریانا