آصف خان و لینا قطمه از طراحی موزه های جدید عربستان دفاع می کنند

دیروز سارا گاونتا، مدیر سابق فضایی CABE و مفسر محیط ساخته شده در AJ نوشت که معماران باید پاسخ دهند که چرا چنین سفارش هایی را پذیرفته اند.

او استدلال کرد: «معمارانی که این خط را دنبال می‌کنند که با همکاری با رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به ایجاد تغییر کمک کنند، خودشان را مسخره می‌کنند.

منبع

قطمه گفت: “به عنوان یک معمار، یک زن با پیشینه عرب، احساس می کنم کار با جوامع محلی مهم است. من مطمئن هستم که این موزه جمعی فضایی برای پرورش متفکران انتقادی از طریق منشور معماری، هنر و تحقیق تاریخی خواهد بود.