استودیو Feneley برنده مجوز برای خانه‌های چوبی خودساز تحت بند خانه روستایی شد

افسر برنامه‌ریزی بدفوردشایر تأیید این طرح‌ها را توصیه کرده بود، که به عنوان «متمایز» و «نوآورانه» توصیف شدند.

این تمرین گفت که استراتژی کلی آن حفظ محیط طبیعی است که سایت ارائه می دهد. مجموعه‌ای از باغ‌های کوچک، تراس‌ها و ورود آب به خانه، پروژه‌های باغی قابل مدیریت را با چشم‌انداز طبیعی وسیع‌تر و فراتر از آن فراهم می‌کند.

روش مستقر در سنت آلبانز با استفاده از بند 80 چارچوب سیاست برنامه ریزی ملی، که اجازه می دهد خانه های مجردی در حومه شهر زمانی که طراحی با کیفیت بالا باشد، برای خانه های چهار خوابه در روستایی بدفوردشایر جنوبی موفق شد.

پاسیوهاوس مورد تایید استودیو Feneley در جنوب بدفوردشایرمنبع

محل داگنال، بدفوردشایر
مقامات محلی بدفوردشایر مرکزی
نوع پروژه مسکن خصوصی
مشتری خصوصی
معمار استودیو فنلی
معمار منظر Feneley Studio (مفهوم)
مهندس سازه تایید شدن
طراح اصلی استودیو فنلی
پیمانکار اصلی خودسازی
منابع مالی خصوصی
از تاریخ سایت شروع کنید تایید شدن
مدت قرارداد 18 ماه
سطح ناخالص طبقه داخلی 287 متر مربع
فرم قرارداد و/یا تدارکات در دسترس نیست
CO سالانه2 انتشارات در دسترس نیست
هزینه کل محرمانه

مواد شامل چوب زغالی برای نما و الوار برای قاب است. درختان، ارتفاع برخی از آنها تا 22 متر، سرپناه و حریم خصوصی را برای ساختمان کم ارتفاع فراهم می کنند.

منبع: Feneley Studio

پاسیوهاوس مورد تایید استودیو Feneley در جنوب بدفوردشایر

داده های پروژه

منبع: Feneley Studio

این خانه عمدتا یک طبقه در اطراف یک حیاط متمرکز خواهد شد و دارای مجموعه ای از فضاهای به هم پیوسته است که به سمت جنگل های اطراف باز می شود.

سه دیوار کم ارتفاع ساختارهای تک شیار را با هم «سازماندهی می‌کنند» و در عین حال «راهرویی» ایجاد می‌کنند که اتاق‌ها را به حیاط متصل می‌کند و ساختار را در منظره لنگر می‌اندازد.