استودیو Octopi برای بازسازی حمام ترکی Carlisle

مجله معماران
استودیو Octopi برای بازسازی حمام ترکی Carlisle

استودیو Octopi برای بازسازی حمام‌های تاریخی کارلایل ویکتوریایی و ترکی منصوب شده است

The post Studio Octopi برای بازسازی حمام ترکی Carlisle اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا