برنامه‌های CAN برای تبدیل بلوک فرودگاه جنگ جهانی دوم به خانه تعطیلات دور از ذهن است

مجله معماران
برنامه‌های CAN برای تبدیل بلوک فرودگاه جنگ جهانی دوم به خانه تعطیلات دور از ذهن است

CAN مجوز برنامه ریزی برای تبدیل یک بلوک عملیات بدون پنجره جنگ جهانی دوم در پایگاه سابق RAF در لینکلن شایر را به یک خانه تعطیلات دریافت کرده است.The post برنامه‌های CAN برای تبدیل بلوک فرودگاه جنگ جهانی دوم به خانه تعطیلات دور از ذهن است اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع