برنده مسابقه Hainault Community Hub مشخص شد

مجله معماران
برنده مسابقه Hainault Community Hub مشخص شد

شورای Redbridge معمار انتخابی خود را برای یک مرکز اجتماعی و طرح مسکن جدید در Hainault، شمال شرق لندن انتخاب کرده است.The post برنده مسابقه Hainault Community Hub مشخص شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع