برنده مسابقه Hainault Community Hub مشخص شد

The post برنده مسابقه Hainault Community Hub مشخص شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
برنده مسابقه Hainault Community Hub مشخص شد

شورای Redbridge معمار انتخابی خود را برای یک مرکز اجتماعی و طرح مسکن جدید در Hainault، شمال شرق لندن انتخاب کرده است.

تحریریه اخبار معماری آریانا