بلاتکلیفی در مورد بدن حامی کاخ وست مینستر 100 میلیون پوند هزینه داشت

مجله معماران
بلاتکلیفی در مورد بدن حامی کاخ وست مینستر 100 میلیون پوند هزینه داشت

دولت بیش از 100 میلیون پوند را برای راه اندازی و سپس به پایان رساندن بدنه حامی برای بازسازی کاخ وست مینستر هدر داد.

The post بلاتکلیفی در مورد هزینه بدن حامی کاخ وست مینستر 100 میلیون پوند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع