جایزه برکلی 2023

مجله معماران
جایزه برکلی 2023

دانشگاه کالیفرنیا، برکلی برای بیست و پنجمین سالگرد جایزه بین‌المللی نویسندگی معماری خود می‌پذیرد. [Deadline: 1 November 2022]

The post جایزه برکلی 2023 اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچر



منبع