دانشجویان اتحادیه اروپا در دوره های معماری بریتانیا پس از برگزیت به نصف کاهش یافتند

مجله معماران
دانشجویان اتحادیه اروپا در دوره های معماری بریتانیا پس از برگزیت به نصف کاهش یافتند

آمارهای جدید نشان می دهد که تعداد دانشجویانی از کشورهای اتحادیه اروپا که در دوره های معماری بریتانیا ثبت نام کرده اند در اولین سال کامل پس از برگزیت بیش از نصف شده است.The post دانشجویان اتحادیه اروپا در دوره های معماری بریتانیا پس از برگزیت به نصف رسید اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع