سلدورف پس از واکنش‌های شدید، طرح‌های بال سین‌بری گالری ملی را بازسازی می‌کند

مجله معماران
سلدورف پس از واکنش‌های شدید، طرح‌های بال سین‌بری گالری ملی را بازسازی می‌کند

معماران سلدورف برنامه های خود را برای بازسازی گالری ملی درجه یک و بال Sainsbury پس از اینکه چهره های برجسته معماری به این طرح ها توجه کردند، دوباره کار کرده است.The post سلدورف پس از واکنش‌های شدید، طرح‌های بال Sainsbury گالری ملی را بازسازی می‌کند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا