سیمپسون هاو برای ساخت بلندترین برج منچستر پیشنهاد داد

مجله معماران
سیمپسون هاو برای ساخت بلندترین برج منچستر پیشنهاد داد

سیمپسون هاو نقشه هایی را برای یک برج 71 طبقه در خط افق در خوشه رو به رشد خیابان جکسون بزرگ منچستر طراحی کرده است.The post پیشنهاد سیمپسون هاو برای ساخت بلندترین برج منچستر اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
گرگ پارچ



منبع