شرکت موریس + طرح خوابگاه دانشجویی 444 اتاقه را برای خیابان بورو را ارائه می دهد

مجله معماران
شرکت موریس + طرح خوابگاه دانشجویی 444 اتاقه را برای خیابان بورو را ارائه می دهد

شرکت Morris + طرح هایی را برای توسعه مجدد یک قطعه گوشه در خیابان Borough High Street در جنوب لندن به خوابگاه های دانشجویی، خانه ها و فضای کاری ارائه کرده است.The post Morris + Company طرح خوابگاه دانشجویی 444 اتاقه برای خیابان Borough High را ارائه کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع