فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: 100 خیابان لیورپول ساخته هاپکینز

The post فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: 100 خیابان لیورپول اثر هاپکینز اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مشارکت کننده AJمنبع

مجله معماران
فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: 100 خیابان لیورپول ساخته هاپکینز

چهارمین فیلم از شش فیلم به مدعیان 2022 جایزه RIBA استرلینگ قبل از اعلام برنده در 13 اکتبر