فیلم‌های جایزه RIBA Stirling 2022: Sands End Community Center ساخته Mæ

مجله معماران
فیلم‌های جایزه RIBA Stirling 2022: Sands End Community Center ساخته Mæ

دومین فیلم از شش فیلمی که به مدعیان جایزه RIBA استرلینگ در سال 2022 قبل از اعلام برنده در 13 اکتبر می پردازد.The post فیلم‌های جایزه RIBA Stirling 2022: Sands End Community Center اثر Mæ اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مشارکت کننده AJمنبع