فیلم‌های جایزه RIBA Stirling 2022: Sands End Community Center ساخته Mæ

The post فیلم‌های جایزه RIBA Stirling 2022: Sands End Community Center اثر Mæ اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مشارکت کننده AJمنبع مجله معماران
فیلم‌های جایزه RIBA Stirling 2022: Sands End Community Center ساخته Mæ

دومین فیلم از شش فیلمی که به مدعیان جایزه RIBA استرلینگ در سال 2022 قبل از اعلام برنده در 13 اکتبر می پردازد.