قلب گرینستد، کولچستر

The post Heart of Greenstead، Colchester اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
قلب گرینستد، کولچستر

شورای شهر کولچستر به دنبال یک معمار برای یک مرکز اجتماعی ترکیبی جدید 4.7 میلیون پوندی در محله گرین استد خود است. [Deadline: 9 March 2023]