قلب گرینستد، کولچستر

مجله معماران
قلب گرینستد، کولچستر

شورای شهر کولچستر به دنبال یک معمار برای یک مرکز اجتماعی ترکیبی جدید 4.7 میلیون پوندی در محله گرین استد خود است. [Deadline: 9 March 2023]The post Heart of Greenstead، Colchester اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع