مارکوس فیرز، روزنامه نگار و بنیانگذار Dezeen در سن 54 سالگی درگذشت

– استاد پیامبر (@tomravenscroft) 4 جولای 2022

منبع

— راب فیهن (@Rob_Fiehn) 4 جولای 2022