مایکل هاپکینز، پیشگام فناوری پیشرفته در سن 88 سالگی درگذشت

پست مایکل هاپکینز، پیشگام فناوری پیشرفته در سن 88 سالگی درگذشت اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع مجله معماران
مایکل هاپکینز، پیشگام فناوری پیشرفته در سن 88 سالگی درگذشت

مایکل هاپکینز که گفته می شود مسیر معماری در بریتانیا را تغییر داده است، در سن 88 سالگی درگذشت