معماران Sanya Polescuk خانه mews را با نور و رنگ بیشتری بازسازی می کنند

مجله معماران
معماران Sanya Polescuk خانه mews را با نور و رنگ بیشتری بازسازی می کنند

این پروژه در پارک بلزیز، شمال لندن، حول یک راه پله‌ای بازسازی‌شده و آشپزخانه «روشن و منقبض» با نازک کاری سفارشی و میزهای کار متمرکز شده است.

The post معماران Sanya Polescuk خانه میوز را با نور و رنگ بیشتر بازسازی می کند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
راب ویلسونمنبع