مورخ رادیکال با برنامه هایی برای متزلزل کردن آموزش معماری

نیل شاسور، رئیس دانشکده معماری لندن، به ویل اینگ در مورد برنامه های مدرسه هفت ساله برای توسعه می گوید – و اینکه چگونه آموزش معماری می تواند به دانش آموزان و سیاره زمین خدمت کند.منبع