میدان پیتری، استونی

مساحت شی اصلی تقریباً 2 هکتار است، مساحت کل منطقه مسابقه تقریباً 6 هکتار است.

آخرین مسابقه بر ارتقا و نوسازی میدان تاریخی پیتری تمرکز دارد که در ابتدا در قرن نوزدهم ایجاد شد اما در حال حاضر یک پارکینگ است.

این مسابقه به دنبال پیشنهادهایی برای بازنگری در میدان برجسته 2 هکتاری ناروا پیتری است که در فاصله کمی از موزه قلعه ناروا و گذرگاه مرزی استونی با روسیه قرار دارد.

به گزارش مختصر: هدف مسابقه میدان پیتری و اطراف آن در شهر ناروا است. منطقه مسابقه به شی اصلی و سه شی ثانویه تقسیم می شود.

برنده کلی یک جایزه 9000 یورویی دریافت می کند و جایزه دوم 7000 یورو، جایزه سوم 5000 یورو و دو جایزه اضافی به ارزش هر کدام 2000 یورو نیز تعلق می گیرد.منبع

این مسابقه تنها سه ماه پس از آن برگزار می شود که دولت شهر تارتو در استونی یک مسابقه بین المللی آزاد را برای یک مرکز فرهنگی چند منظوره جدید اعلام کرد.

شهر ناروا که در کرانه غربی رود ناروا قرار دارد، شرقی ترین نقطه استونی و اتحادیه اروپا است. این شهرک عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم بازسازی شد.

از طریق مسابقه، بهترین راه حل فضایی برای طراحی و بازسازی محوطه مسابقه جستجو می شود.

این پروژه بخشی از یک برنامه در حال انجام ارتقاء قلمرو عمومی در سراسر استونی است. مفاهیم باید روی یک منطقه 6 هکتاری از جمله خود میدان متمرکز شوند.

بناهای دیدنی محلی عبارتند از تالار شهر ناروا و قلعه ناروا که مشرف به قلعه روسیه ایوانگورود در آن سوی رودخانه است.