هاپتیک برنده مسابقه مرکز مدنی نروژی شد

The post Haptic برنده مسابقه مدنی نروژی شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
هاپتیک برنده مسابقه مرکز مدنی نروژی شد

شرکت هاپتیک و PIR2 مستقر در اسلو در رقابتی برای مدرسه و مرکز فرهنگی جدید در محل اولین فرودگاه نروژ برنده شدند.