هاپتیک برنده مسابقه مرکز مدنی نروژی شد

مجله معماران
هاپتیک برنده مسابقه مرکز مدنی نروژی شد

شرکت هاپتیک و PIR2 مستقر در اسلو در رقابتی برای مدرسه و مرکز فرهنگی جدید در محل اولین فرودگاه نروژ برنده شدند.The post Haptic برنده مسابقه مدنی نروژی شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا