هیل پاترو طرح هایی را برای مسکن در نزدیکی استادیوم اسپرز ارائه می دهد

پست هیل پاترو طرح هایی را برای ساخت مسکن در نزدیکی استادیوم اسپرز ارائه کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
ریچارد ویتمنبع مجله معماران
هیل پاترو طرح هایی را برای مسکن در نزدیکی استادیوم اسپرز ارائه می دهد

معماران هیل پاترو طرح‌هایی را برای یک طرح شش خانه در زمینی خالی در زیر سایه ورزشگاه نیو وایت هارت لین باشگاه تاتنهام هاتسپرز ارائه کرده است. تحریریه اخبار معماری آریانا