چالش معماری INTBAU 2022

پست چالش معماری INTBAU 2022 اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
چالش معماری INTBAU 2022

شبکه بین المللی ساختمان، معماری و شهرسازی سنتی (INTBAU) آخرین مسابقه ایده های خود را برای مسکن پایدار با جایزه 4000 پوندی راه اندازی کرده است. [Deadline: 31 January 2023]