چشم انداز اسکله لیورپول آصف خان و تئاتر گیتس فاش شد

The post چشم انداز اسکله لیورپول آصف خان و تئاتر گیتس آشکار شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
آنا هایفیلدمنبع

مجله معماران
چشم انداز اسکله لیورپول آصف خان و تئاتر گیتس فاش شد

استودیو آصف خان و هنرمند تئاتر گیتس اولین تصاویر از تغییر شکل پیشنهادی خود در اسکله لیورپول را فاش کردند.