یادبود قربانیان کشتار 1871 چین، لس آنجلس

نوشته یادبود قربانیان کشتار 1871 چین، لس آنجلس اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
یادبود قربانیان کشتار 1871 چین، لس آنجلس

شهر لس آنجلس مسابقه ای را برای یک بنای یادبود جدید برای یادبود مردم کشته شده در قتل عام چین در سال 1871 اعلام کرده است. [Deadline: 12 October 2022]